Vodeći Svetski Eksperti o Klimatskim Promenama

0
Stručni seminar o klimatskim promenama

Trodnevni stručni seminar „Klimatske promene i njihov uticaj na vodne resurse i komunalnu infrastrukturu” biće održan od 11. do13. septembra u prostorijama Udruženja Milutin Milanković u ulici Maršala Birjuzova 53 (ulaz iz Pop Lukine 16). Predavači na seminaru biće istaknuti srpski naučnici koji rade na poznatim svetskim univerzitetima i spadaju u vodeće svetske eksperte iz te oblasti.

Cilj seminara je fokusiranje na razumevanje problema klimatskih promena i motivisanost za primenu efikasnih mera zaštite od klimatskih promena i mera za adaptaciju na njih. Pri tome će posebno biti ukazano na posledice klimatskih promena na upravljanje vodnim resursima od globalnog, preko regionalnog, do lokalnog nivoa.

Program seminara je prilagođen kadrovima koji rade u državnim organima u kojima se donose propisi, strateški i prostorni planovi, projektantima i konsultantima koji rade u oblasti hidrotehnike, komunalnim i urbanim sredinama, kao i kadrovima koji se školuju za te delatnosti. Očekuje se da će u radu seminara učestvovati oko 40 učesnika iz Srbije i Republike Srpske.

U okviru seminara planirana je diskusija predavača sa zainteresovanim posetiocima kao i predstavnicima sredstava javnog informisanja, posle čega će biti usvojeni zaključci i preporuke, koji će biti distribuirani nadležnim državnim organima, privrednim asocijacijama, naučnim i obrazovnim institucijama.

Klimatske promene su postale veoma ozbiljan globalni problem sa potencijalnim posledicama koje će, prema realnim procenama, imati takav intenzitet i učestalost javljanja da će prevazići mogućnosti i sposobnosti ljudskog društva i prirodne sredine da im se adekvatno prilagode, a samim tim, ukoliko se blagovremeno ne preduzmu potrebne mere adaptacije, klimatske promene će postati limitirajući faktor u ekonomskom razvoju čovečanstva.  Zbog svega toga veoma je važno razumevanje mehanizma ovih pojava i mogućnost predviđanja njihovih budućih promena.

Udruženje Milutin Milanković i Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ kao glavni organizatori ovog Seminara planiraju da i u narednom periodu organizuju slične naučno-stručne konferencije, seminare i radionice sa temama iz ove oblasti, s obzirom da je ključni element u aktivnostima na ublažavanju dejstva klimatskih promenena pitanje obrazovanja i podizanja javne svesti, kako o uzrocima, tako i o mogućim posledicama klimatskih promena,

Na seminaru će biti prikazani globalni i regionalni modeli koji se koriste za računanje promena klime čiji su autori iz poznate “Beogradske numeričke škole”.

Predavači:

Akademik Fedor Mesinger, Odeljenje za matematiku, fiziku i geo-nauke SANU, Slobodan Simonović, Prof., Univerzitet Zapadni Ontario, Čedo Maksimović, Prof. Imperijal Koledž, London, Prof. dr Stevan Prohaska, direktor je Zavoda za naučno istraživački rad i Informatiku, Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” Vladimir Đurđević. Doc., Fizički fakultet Beograd, Dejan Dimkić, dipl. građ. inž, Institut Jaroslav Černi,  Dušan Prodanović, Prof., Građevinski fakultet Beograd.

Organizatori stručnog seminara:

Seminar organizuju “Udruženje Milutin Milanković” i Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” iz Beograda, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, IRTCUD-International Research and Training Center for Urban Drainage, WSDAC – Water for Sustainable Development and Adaptation to Climate Change Centre- 2 Category 2 Centre    I Matematičkog fakulteta iz Beograda,