ODNOSI SA MEDIJIMA

konferencije za štampu

Veliko iskustvo u organizaciji događaja za medije daje nam potrebnu sigurnost da detaljno pripremimo i realizujemo događaje na kome će zadovoljstvo uspešne organizacije podeliti zajedno i klijent i mediji. Velika posećenost medija i jasno prenesena informacija sa velikim odzivom javnosti prava je mera dobro sprovedene akcije.

saopštenja za štampu&reportaže

Kreativno pisanje sa isticanjem informacija koje su jasni okidači pažnje medija je naša specijalnost. Usmeravanje bitnih informacija kompanije prema ciljanim javnostima i njihova kontrola bitan su faktor u razvoju i jačanju imidža pojedinca ili kompanije.

intervjui&brifinzi

Posebna informativna sredstva koja u našoj organizaciji imaju veoma jak odjek u medijima. Originalne ideje, pragmatičan pristup i detaljno prenesena strateška informacija su faktori koji određuju nivo zainteresovanosti konzumenta informacije.

organicija press putovanja

Odabir ogovarajućih medijskih kuća i novinara, organizacija i realizacija posete novinara klijentu u zemlji i u inostranstvu.

govori

Pisanje kreativnih govora za javne nastupe. (seminari, konferencije, promocije…).

online odnosi sa medijima

Izrada internet prezentacija, web dizajn, programiranje i internet optimizacija.

press office 24 h dnevno (budnost za medije)

365 dana u godini i 24 sata dnevno dostupni smo za pitanja medija o našim klijentima. Našom ekspeditivnošću i brzim reagovanjem smo više puta do sada otklonili potencijanu kriznu situaciju i doprineli jačanju dobrih odnosa naših klijenata sa medijama.