MARKETING KOMUNIKACIJE

Uvođenje novih proizvoda, komunikacija prema potrošačima i biznis partnerima. Korišćenje komunikacijskih alata koji sa usaglašenim delovanjem naših partnera iz advertajzing industrije doprinose kompletnom tržišnom uspehu jednog Brenda.