KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE

izrada reputacije

Reputacija kompanije, pojedinca ili proizvoda je jako važan faktor u procesu stvaranja i unapređenja poslovanja. Stvara se u dugom  kontinuitetu a može da nestane u trenutku. Naši timovi svojim integrisanim delovanjem, praćenjem prilika u vašem okruženju, kao i gajenjem kvalitetnih odnosa sa svim javnostima, omogućavaju jačanje vaše reputacije, kao i zaštitu od potencijalnih kriznih situacija.

csr

Društveno odgovorni projekti – osmišljavanje, organizacija i pokretanje društveno odgovornih projekata kompanije koji će obezbediti novu snagu i  specifičnost postojećem imidžu kao i jačanju empatijske povezanosti sa javnim okruženjem kompanije.

odnosi sa zaposlenima

Zadovoljstvo, entuzijazam i pozitivna energija zaposlenih garantuju prirodni razvoj kompanije. Earth PRofesionalci poseduju proverena rešenja koja vode ka tome, kroz izradu različitih internih informativnih sredstava za kompanije (interni časopisi, press bilteni…).

izrada korporativnih publikacija i godišnjih izveštaja

Pisanje i izrada brošura, profila kompanija, godišnjih izveštaja…

krizni menadžment

Predviđanje potencijalnih kriznih situacija, brzo i pravovremeno  reagovanje i neutralisanje kriznog žarišta. Izrada preventivnih priručnika i scenarija delovanja.

pr savetovanje

Pružanje svih vrsta komunikacijskih saveta prilagođenih trenutnim i dugoročnim dešavanjima i planovima. Savetovanje naših eksperata vaša kompanija može imati na nedeljnom i mesečnom nivou.

sponzorstvo

Kao deo važnih aktivnosti kompanije, sponzorstvo je najefektnije ako je usmereno prema pojedincu ili organizaciji koji svojim karakteristikama dodiruju ideje koje su prisutne u samoj filozofiji kompanije.