USLUGE integrisane komunikacije

RAZVOJ PUBLIKE

Angažovanje publike, posetioca i korisničke organizacije.

Upravljanje zajednicama – Formiranje novih angažovanih grupa.

Participacija – umrežavanje različitih društvenih grupa.

Istraživanja – Napredna istraživanja publike.

Digitalnih platforme za razvoj publike – Implementacija naprednih digitalnih platformi za svaku organizaciju

ODNOSI SA MEDIJIMA

konferencije za štampu

Veliko iskustvo u organizaciji događaja za medije daje nam potrebnu sigurnost da detaljno pripremimo i realizujemo događjaje na kome će zadovoljstvo uspešne organizacije podeliti zajedno i klijent i mediji. Velika posećenost medija i jasno prenesena informacija sa velikim odzivom javnosti prava je mera dobro sprovedene akcije.

saopštenja za štampu&reportaže

Kreativno pisanje sa isticanjem informacija koje su jasni okidači pažnje medija je naša specijalnost. Usmeravanje bitnih informacija kompanije prema ciljanim javnostima i njihova kontrola bitan su faktor u razvoju i jačanju imidža pojedinca ili kompanije.

intervjui&brifinzi

Posebna informativna sredstva koja u našoj organizaciji imaju veoma jak odjek u medijima. Originalne ideje, pragmatičan pristup i detaljno prenesena strateška informacija su faktori koji određuju nivo zainteresovanosti konzumenta informacije.

organicija press putovanja

Odabir ogovarajućih medijskih kuća i novinara, organizacija i realizacija posete novinara klijentu u zemlji i u inostranstvu.

govori

Pisanje kreativnih govora za javne nastupe. (seminari, konferencije, promocije…).

press office 24 h dnevno (budnost za medije)

365 dana u godini i 24 sata dnevno dostupni smo za pitanja medija o našim klijentima. Našom ekspeditivnošću i brzim reagovanjem smo više puta do sada otklonili potencijanu kriznu situaciju i doprineli jačanju dobrih odnosa naših klijenata sa medijama.

KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE 

izrada reputacije

Reputacija kompanije, pojedinca ili proizvoda je jako važan faktor u procesu stvaranja i unapređenja poslovanja. Stvara se u dugom  kontinuitetu a može da nestane u trenutku. Naši timovi svojim integrisanim delovanjem, praćenjem prilika u vašem okruženju, kao i gajenjem kvalitetnih odnosa sa svim javnostima, omogućavaju jačanje vaše reputacije, kao i zaštitu od potencijalnih kriznih situacija.

korporativna društvena odgovornost

Društveno odgovorni projekti – osmišljavanje, organizacija i pokretanje društveno odgovornih projekata kompanije koji će obezbediti novu snagu i  specifičnost postojećem imidžu kao i jačanju empatijske povezanosti sa javnim okruženjem kompanije.

odnosi sa zaposlenima

Zadovoljstvo, entuzijazam i pozitivna energija zaposlenih garantuju prirodni razvoj kompanije. Earth PRofesionalci poseduju proverena rešenja koja vode ka tome, kroz izradu različitih internih informativnih sredstava za kompanije (interni časopisi, press bilteni…).

izrada korporativnih publikacija i godišnjih izveštaja

Pisanje i izrada brošura, profila kompanija, godišnjih izveštaja…

krizni menadžment

Predvidjanje potencijalnih kriznih situacija, brzo i pravovremeno  reagovanje i neutralisanje kriznog žarišta. Izrada preventivnih priručnika i scenarija delovanja.

pr savetovanje

Pružanje svih vrsta komunikacijskih saveta prilagodjenih trenutnim i dugoročnim dešavanjima i planovima. Savetovanje naših eksperata vaša kompanija može imati na nedeljnom i mesečnom nivou.

sponzorstvo

Kao deo važnih aktivnosti kompanije, sponzorstvo je najefektnije ako je usmereno prema pojedincu ili organizaciji koji svojim karakteristikama dodiruju ideje koje su prisutne u samoj filozofiji kompanije.

ORGANIZACIJA DOGAĐAJA

Kreativnost u organizacji i podrška naših specijalizovanih timova dopušta nam da sa lakoćom izadjemo u susret kreiranju najrazličitijih i najzahtevnijih događaja.

1. seminari
2. konferencije
3. okrugli stolovi
4. festivali
5. izložbe
6. sajmovi

DIGITALNI PR

Nova era otvorila je novi vid brze globalne komunikacije. Društvene mreže, informativni i blog sajtovi na internetu postaju dominantno informativno sredstvo današnjice. Negovanje savremenih digitalnih komunikacija i zauzimanje mesta u nastupajućoj digitalnoj eri otvara nove tokove i mogućnosti unapređenja biznisa.

online odnosi sa medijima

Izrada internet prezentacija, web dizajn, programiranje i internet optimizacija.

društvene mreže

Komunikacija sa ciljnim grupama i predstavljanje klijenta na društvenim mrežama Facebook, Twitter, LinkedIn itd.

ART&BUSSINES PR

Posebni komunikacijski programi kreiranja prepoznatljivih kreativnih rešenja koja svojom vezom sa umetnošću stvaraju poseban javni komunikacijski benefit. Angažovanje renomiranih umetnika iz Srbije i regiona. Organizacija multimedijalnih umetničkih događaja povezanih sa biznis komunikacijama.

art pr

Komunikacijski program podrške umetnicima, umetničkim projektima i institucijama kulture.

vip pr

Posebni programi za javne ličnosti i one koji se spremaju da to postanu.

audio pr

Komponovanje muzike za reklame, web-sajtove, izložbe, korporativne, dokumentarne i igrane filmove. Kompletna organizacija od ideje do postprodukcije u vrhunskom studiju za muzičku produkciju.

ODNOSI SA VLADOM I LOBIRANJE 

Izuzetni odnosi sa državnim institucijama i lokalnom zajednicom obezbedjuju prodor vaše informacije do svih ciljanih pozicija.

MARKETING KOMUNIKACIJE 

Uvođenje novih proizvoda, komunikacija prema potrošačima i biznis partnerima. Korišćenje komunikacijskih alata koji sa usaglašenim delovanjem naših partnera iz advertajzing industrije doprinose kompletnom tržišnom uspehu jednog Brenda.   

VIZUELNE KOMUNIKACIJE

Vrhunski vizuelni doživljaj je jedan od elemenata koji upotpunjuju kompletan komunikacioni javni nastup. Naši timovi za dizajn i video produkciju odgovaraju na  sve kreativne zahteve klijenta.

ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

Analiza tržišta i javnog mnenja je najbolji način za pribavljanje relevantnih i neophodnih informacija pred početak svakog većeg projekta. Dugogodišnje iskustvo i prava informacija za kreiranje ozbiljne strategije je ono što odlikuje naš istraživački tim.