SEE RIVER – Nacionalni Seminar Podizanja Kapaciteta

0

09. oktobar 2014. godine, Hotel Park, Beograd.
U okviru međunarodnog projekta SEE River održan je Nacionalni seminar podizanja kapaciteta u organizaciji Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ iz Beograda.
Projekat SEE River je finansiran sredstvima iz Programa „South-East Europe – Transnational Cooperation Programme“. Trajanje projekta je od oktobra 2012. do novembra 2014. godine, a budžet iznosi 2,1 miliona evra. Projekat SEE River sprovodi se kroz partnerstvo stručnjaka 26 institucija iz 12 zemalja Jugoistočne i Centralne Evrope. Vodeći partner je Institut za vode Republike Slovenije. Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ (IJČ) iz Srbije je takozvani „10%“ partner u projektu.
Predavači dr Aleš Bizjak – Institut za vode Republike Slovenije, Mladen Matica – Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Hrvatska i Semra Fejzibegović – Institut za hidrotehniku Sarajevo, BiH predstavili su projekat SEE River i ostvarene rezultate. U drugom delu dat je prikaz mogućnosti primene rezultata projekta na rečnim koridorima u Srbiji, sa posebnim akcentom na reku Kolubaru, od strane tima stručnjaka iz Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“- Prof. dr Slobodan Petković, dr Marina Babić Mladenović, Dragana Ninković i Ljiljana Marjanović. Prezentovan je predlog Deklaracije o reci Kolubari koja treba da doprinese postizanju opšteg cilja „Kolubara – čista i prirodna reka, bezbedna i dovoljna za sve“. Jedan ovakav dokument može biti pokretač mnogih drugih aktivnosti, kao što se dogodilo i sa Deklaracijom o Dravi, koja je bila osnov iz koga je proistekao i projekat SEE River.
Reka Kolubara je dobar primer velike raznolikosti (prirodne, administrativne, upravljačke, korisničke i dr.) koju treba pomiriti u cilju zadovoljenja svih interesa.
Žrtve i štete katastrofalne poplave iz maja 2014. godine samo su još jedna potvrda da je reci Kolubari neophodan i ovakav dokument.
Seminaru su prisustvovali predstavnici uprave na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, kao i predstavnici raznih grana privrede i lokalnog stanovništva koji dele životni i radni prostor na rečnom koridoru.
U cilju nastavka aktivnosti na defisanju Deklaracije, prihvatljive i održive za sve, dogovoreno je organizovanje seminara na nivou okruga, kako bi se što više zainteresovanih uključilo u njenu izradu. Na takav način dobija se prikaz potreba svih zainteresovanih korisnika, a kasnijim usvajanjem na nacionalnom nivou obezbedila bi se njena realizacija.
Više informacija o Projektu može se naći na internet strani: www.see-river.net

About the SEE River project
SEE River Project is intended to reach a common agreement on river corridor management for harmonisation of both – development and conservation interests. This will be achieved by close cooperation of experts from wide range of fields from different countries and active involvement of stakeholders from local river areas and national or regional authorities. The project is introducing a new approach to river and land management by focusing on the river corridor as the selected, local river area where most pressures occur.
Project activities and findings will result in the SEE River Toolkit, a generally applicable and innovative model and guidance on how to reach future sustainable use of river corridors by taking into account and harmonizing different stakeholder interests. To develop and implement the SEE River Toolkit, project research, field work and active involvement of stakeholders will be performed in river corridors of 6 SEE rivers: Drava, Bodrog, Neretva, Prut, Soča and Vjosa.

Full project name: Sustainable Integrated Management of International River Corridors in SEE Countries / Lead partner: Institute for Water of the Republic of Slovenia / Value: 2,107,354.30 EUR / Funding: South-East Europe Transnational Cooperation Programme / Duration: October 2012 to September 2014 / Web-site: www.see-river.net