Prezentacija Novog Modela Kulturne Participacije sa Modulima za Razvoj i Angažman Publike

0

BERLIN, 20. septembar – Tokom godišnje konferencije IKTf Udruženja za upravljanje kulturom, Aleksandar Vl. Marković, direktor EARTH PR-a i predsednik Centra za primenjenu muziku, predstavio je novi model kulturne participacije. Naslovljen „Inovacija kulturne participacije: Primenjena muzika kao alat za angažovanje različite publike u muzejima i galerijama,“ ovaj model bio je upotpunjen obimnim istraživačkim nalazima iz Beograda i Srbije. Istraživanje se bavilo primenom, implementacijom i uticajem Synomusic-a (primenjene muzike za galerije i muzeje) na razvoj publike i kulturnu participaciju u ovim institucijama.

“Učešće na ovoj konferenciji bilo je izuzetna čast i zadovoljstvo. Pružila je jedinstvenu priliku za angažovanje sa brojnim međunarodnim stručnjacima za kulturu i doprinos razvoju konferencije. Iskrena zahvalnost ide našem celom timu i organizacijama koje nas podržavaju: Biljana Jokić, Ivana Luković, Misha Cvijović, Dušan Đorđević,, Muzej nauke i tehnologije Beograd, Institut za proučavanje kulturnog razvoja Srbije, Ministarstvo kulture i informisanja (Srbija) i Visaris.” – rekao je Aleksandar Vl. Marković.

IKTf je organizovao godišnju konferenciju Udruženja za upravljanje kulturom u saradnji sa Univerzitetom primenjenih nauka (HTW) i Univerzitetom Macromedia u Berlinu. Od 20. do 22. septembra, oko 170 učesnika konferencije okupilo se u Berlinu kako bi zajedno razmislili o trenutnom stanju i budućim izgledima participacije u kulturnom sektoru.

Rotirajuće lokacije konferencije pružile su domaćim i internacionalnim gostima priliku da istraže različite aspekte Berlina. Ovi aspekti obuhvatali su Kreuzberg dvorište, gde se nalazi Univerzitet Macromedia, slikovite obale reke Spre, dom kampusa Univerziteta za ekonomiju i tehnologiju, pa sve do balkona Nemačkog muzeja tehnologije, koji je pružao panoramski pogled na prestonicu. Učesnici konferencije okupili su se tamo za dobrodošlicu prvog večernjeg dana.

Tokom konferencije, održano je 13 tematskih panel sesija sa ukupno 47 pojedinačnih doprinosa, četiri praktične radionice i prikazivanje filma. Ove sesije razmatrale su kulturnu participaciju iz različitih perspektiva, uključujući muzeje, pozorišta, kulturne institucije i zaposlene kao ključne aktere. Takođe, diskusije su obuhvatale aspekte kulturne politike, kulturnu publiku kako nacionalno, tako i internacionalno, finansiranje kao ključni faktor uspeha kulturne participacije, kao i ulogu istraživanja i univerzitetskog obrazovanja u adresiranju ove teme. Forum za mlade akademike i dve sesije sa posterima pružile su (mladim) naučnicima iz različitih polja i disciplina priliku da predstave svoje istraživačke projekte i učestvuju u zajedničkom razmišljanju.

 

Interaktivni formati korišćeni su tokom konferencije, kao što su sesije za ko-kreaciju i diskusija u obliku ribljeg kotla na temu „Kako? Zašto promene zahtevaju više od dobre volje.“ Ovi formati su omogućili učesnicima konferencije da aktivno učestvuju i oblikuju odgovarajuće diskusije. Među brojnim vrhuncima ističemo inspirirajući uvodni govor Prasanne Oommen-a drugog dana konferencije. Fokusirao se na okvir i uslove uspešnih promena u kulturnom sektoru. Osim toga, okrugli sto na kraju konferencije uključio je publiku u živu raspravu, čak i nakon tri intenzivna dana, istražujući kako bi konkretna politika kulturne participacije mogla izgledati.