Konferencija / Jačanje Kulturnog i Kreativnog Sektora kroz Razvoj Publike podržanim analitičkim Podacima

0

Gent, 9. februar 2024. godine – Agencija Earth PR je imala privilegiju da prisustvuje prestižnoj konferenciji „Osnaživanje Kulturnog i Kreativnog Sektora kroz Razvoj Publike Vođen Podacima“ od 7. do 9. februara 2024. godine. Ovaj važan događaj, organizovan pod pokroviteljstvom belgijskog predsedavanja, okupio je cenjene kolege iz cele Evrope, uključujući predstavnike Audien Aliace Europe.

Tokom dva dana, delegati su se potpuno posvetili diskusijama o digitalnoj transformaciji kulturnih i kreativnih sektora (CCS), sa posebnim naglaskom na iskorišćavanje podataka i digitalnih mogućnosti. Implementacijom strategija vođenih podacima, kulturne organizacije su u prilici da značajno unaprede angažovanje publike i prošire svoj doseg ka dosad neistraženim demografskim grupama.

Pod vođstvom belgijskog predsedavanja, konferencija je odigrala ključnu ulogu u isticanju digitalne evolucije kulturnog sektora na čelo evropske agende. Okupljeni u Gentu, učesnici su doprineli diskusiji Saveta za Kulturne Poslove Evropske Komisije, pri čemu se Belgija, u svojstvu predsedavajuće zemlje, obavezala da predstavi zaključke Saveta o ovom važnom pitanju.

Prelazeći sa domena podataka na konkretno angažovanje publike, konferencija je istražila predloge politika usmerenih na promociju praksi vođenih podacima, etička razmatranja u vezi sa korišćenjem podataka, mogućnosti jačanja digitalne infrastrukture, podsticanja međunarodne saradnje i razvoja digitalnih veština unutar CCS-a. Pored toga, dnevni red je obuhvatio dinamične diskusije o olakšavanju međunarodne razmene znanja radi optimalnog korišćenja podataka u kulturnim i kreativnim poduhvatima.

Konferencija je poslužila kao neprocenjiva platforma za donosioce politika, komesare, stručnjake, akademike i zainteresovane strane iz Evropske Unije i njenih članica da se okupe, razmene ideje i uspostave značajne partnerske odnose. Kroz inspirativne prezentacije i ilustrativne studije slučaja, belgijsko predsedavanje je nastojalo da pokrene paradigmu ka većoj međunarodnoj saradnji u napredovanju inicijativa vođenih podacima unutar kulturnih i kreativnih sektora.

Earth PR ostaje posvećen vođenju inovacija i podsticanju saradnje u dinamičnom pejzažu kulturnih i kreativnih industrija. Izražavamo iskrenu zahvalnost organizatorima i učesnicima ove transformišuće konferencije i sa nestrpljenjem očekujemo nastavak saradnje u oblikovanju budućnosti razvoja publike vođenog podacima.