Integrisana digitana kampanja razvoja publike za Goethe-Institut Srbija

0

Beograd 10. Mart 2023. Prva faza integrisane digitalne kampanje razvoja publike za Goethe-Institut Srbija na teritoriji Srbije i Crne Gore počela je početkom Januara i trajaće do kraja Aprila 2023 u cilju aktivacije postojeće i lociranja nove publike Goethe-Istituta. EARTH audience development tim je pripremio kompleksnu sadržajnu kampanju za onlajn kurseve Instituta koja je uključila najsavremenije digitalne platforme Geofence, DSP Rich media, Direct mail, Google Display&Ad, Instagram, Facebook, Linked In u kombinaciji sa tradicionalnim komunikacionim kanalima u medijima.