FESTIVALI

Priprema i realizacija festivala kroz integrisanu kampanju čiji je cilj razvijanje postojeće i formiranje nove publike.Upotreba digitalnih (Facebook,Pinterest,Instagram,LinkedIn,Twitter,YouTube) i klasičnih medija (štampa, TV i radio) u cilju jačanja reputacije festivala. Organizacija i koordinacija sponzorstava, kompletne produkcije, PR i marketing kampanje po svim fazama, pisanje svih tekstualnih materijala, direktna komunikacija sa medijima i institucijama. Pravljenje završnih izveštaja. Studija slučaja:

festival 2015 sajt final
case stady festival

beldocs

IMG_9547

sax belgrade filharmonija
deni radionica