EU projekti

Priprema i realizacija integrisane kampanje tokom svih faza projekta. Razvijanje postojeće i formiranje nove publike. Upotreba digitalnih (Facebook, Pinterest, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube) i klasičnih medija (štampa, TV i radio) u cilju stvaranja adekvatnog imidža i jačanja reputacije aktuelnog projekta. Organizacija i koordinacija sponzorstava, kompletne produkcije, PR i marketing kampanje po svim fazama, pisanje svih tekstualnih materijala, direktna komunikacija sa medijima i institucijama. Pravljenje završnih izveštaja.

seminar1

IMG_082911

460159_531295043604950_990948505_o

964776_531295836938204_912518357_o