CAM / Učešće na Godišnjoj konferenciji Udruženja za menadžment u kulturi 2023 Berlin

0

BEOGRAD 20 JUN. Najava: Na godišnjoj konferenciji Asocijacije za menadžment u kulturi 2023. u septembru Instituta za istraživanje kulturne participacije iz Berlina, učestvovaće naš pridruženi entitet Centar za primenjenu muziku/Centar za primenjenu muziku, sa poster prezentacijom „Inovativna kulturna participacija: Primenjena muzika kao sredstvo za angažovanje raznovrsne publike u muzejima i galerijama“.

Godišnja konferencija Asocijacije za menadžment u kulturi 2023. biće održana od 20. do 22. septembra na različitim lokacijama u Berlinu. Organizuje ga Institut za istraživanje kulturne participacije (IKTf) u saradnji sa Univerzitetom primenjenih nauka za tehnologiju i ekonomiju (HTV) i Univerzitetom primenjenih nauka Makromedija.

Program konferencije