Razvoj publike i pionirsko istraživanje – Primenjena muzika za muzeje: Slučaj muzeja nauke i tehnike u Beogradu

 • Screenshot 2022-07-30 at 17.53.34
 • Screenshot 2022-08-30 at 09.37.23
 • ICOM-15-web-11024_22
 • ICOM-15-web-11024_21
 • ICOM-15-web-11024_20
 • ICOM-15-web-11024_23
 • ICOM-15-web-11024_24
 • ICOM-15-web-11024_1
 • Screenshot 2022-07-30 at 17.53.47
 • Screenshot 2022-07-30 at 17.53.41
 • Screenshot 2022-07-30 at 17.53.38
 • Screenshot 2022-07-30 at 14.26.07
 • Screenshot 2022-07-30 at 17.53.30
 • Screenshot 2022-07-30 at 17.53.10
 • Screenshot 2022-07-30 at 17.53.03
 • Screenshot 2022-07-30 at 17.52.59
 • Screenshot 2022-07-30 at 17.52.54
 • Screenshot 2022-07-30 at 17.52.39
 • Screenshot 2022-07-30 at 17.52.32
 • Screenshot 2022-07-30 at 14.26.07
 • Screenshot 2022-07-30 at 13.50.03