Kulturne politike u Evropi: participativni preokret?

0

Međunarodna konferencija organizovana u okviru projekta Be SpectACTive! 2
► 21. i 22. maj 2019. godine, Univerzitet u Montpellieru (Francuska)
Batiment 1 – Rue de l’Ecole Mage – Montpellier
 

Univerzitet Montpellier i Occitanie en scene udružuju snage kako bi domaćin prve međunarodne konferencije o novom izdanju projekta Be SpectACTive 21. i 22. maja u Montpellieru.

Ako se kulturne politike suočavaju sa problemima „kulturne demokratije“ već dugo vremena, ova debata ima tendenciju da se proširi, izvan kulturne raznolikosti i kulturnih prava, na pitanja razmene odluka – bilo da se odnose na procese kreiranja ili izbor programa. Proliferacija inicijativa koje uključuju „učešće“ neprofesionalaca u kulturnim politikama čini se da predstavlja pokušaj da se odgovori na krizu legitimiteta predstavničke demokratije i na pogoršano nepoverenje u javne institucije, političku moć i stručnost, koje kulturne institucije ne treba da izbegavaju. Ovi „participativni“ odgovori podižu nade i prilike, ali se ne dešavaju bez uključivanja sukoba i strahova (spektar „populizma“). podvrgavanje „potražnji“, kraj monopola umetničke ekspertize, gubitak autonomije.

Dakle, učešće je i stalna dimenzija i sve veća zabrinutost u kulturnim politikama. Međutim, njegovo značenje može varirati u zavisnosti od perioda, teritorija, kulturnih sektora i samih aktera. Međunarodna konferencija „Kulturne politike u Evropi: participativni preokret?“, Koju organizuje CEPEL u okviru Evropske mreže Be SpectACTive !, poziva na debatu o različitim konceptima učešća u kulturnim politikama: da li je „učešće“ svuda? O kojoj vrsti učešća govorimo? Ko učestvuje u čemu, kako, zašto? Koji su instrumenti i paradigme učešća u kulturnim politikama? Kako učešće doprinosi debatama o demokratizaciji i kulturnoj demokratiji? Šta kulturni operateri očekuju od kulturne politike orijentisane ka učešću?

Posle četiri prethodna Be SpectACTive! Međunarodne konferencije organizovane u Sansepolcro (Italija, 2015), Barseloni (Španija, 2016), Sibiu (Rumunija, 2017) i Jorku (Velika Britanija, 2018), ovo je prvi put da Francuska domaćin događaja u ovom kontekstu. Naučni tim sastavljen da dizajnira ovu konferenciju (Emmanuel Negrier i Felik Dupin-Meinard, CEPEL, Lluis Bonet i Giada Calvano, Univerzitet u Barceloni, Luisella Carnelli i Elettra Zuliani, Fondazione Fitzcarraldo, Torino) objavili su dve knjige koje pregledavaju prvu Talas Akcije-Istraživanje o učešću u izvođačkim umetnostima, 2018, razbijanje četvrtog zida: Pro-publika publika u izvođačkim umetnostima, Oslo: Kunnskapverket, 2018. \ t Vreme je za proširenje refleksije na nivou kulturnih politika i davanje komparativne dimenzije.

Ova konferencija je namenjena različitim tipovima aktera. Ona okuplja Be SpectACTive! partneri – panel od oko 40 stručnjaka iz 14 različitih evropskih zemalja (Austrija, Belgija, Hrvatska, Češka, Francuska, Mađarska, Irska, Italija, Portugal, Rumunija, Srbija, Slovenija, Španija, Švedska) kao i zvaničnici zaduženi za kulturnu politiku (neki od njih dolaze iz drugih zemalja: Danemark, Velika Britanija). Konferencija se odnosi i na lokalne kulturne operatere, zainteresovane za način na koji bi učešće moglo da promeni njihovu praksu, a još više globalno, kroz različite koncepcije kulturnih politika u Evropi. Konačno, on je namenjen naprednim studentima u umjetnosti i kulturi i sektorima javne politike, čiji se profesionalni horizonti sve više upisuju u participativnu dinamiku.

PROGRAM

21st of May 2019

09:00 a.m.

WELCOME

09:15 a.m.

PRESENTATIONS

– Creative Europe, European Commission: to be confirmed

– Ministry of Culture: Laurent Roturier (Drac Occitanie)

– Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée: Dominique Salomon (vice-president in charge of Culture)

– CEPEL: Emmanuel Négrier (CNRS)

– Be SpectACTive! : Giuliana Cianco (co-curator, project manager) and Luca Ricci (project leader)

09:45 a.m.

INTRODUCTION

– Félix Dupin-Meynard (FR) and Anna Villarroya (ES): Participation in cultural policies: a European panorama

– Estelle Zhong Mengual (FR): Participations. Artistic genealogies and political imaginaries.

10:45 a.m.

COFEE BREAK

11:00 a.m.

ROUND TABLE 1 – Instruments, incentives and conditions: evidences from the ground

Introduction and moderation: Luisella Carnelli (Fondazione Fitzcarraldo, IT) and Luca Ricci (Be SpectACTive !, IT)

Speakers:

– Marta Martins (Artemrede, PT)

– Bojan Milosavljević (Student Cultural Centre of Novi Sad, RS)

– Frédéric Sancère (Derrière le Hublot, FR)

– Richard Schweitzer (Brut Wien, AT)

– Frédéric Stein (Théâtre Albarède, FR)

– Willie White (Dublin Theatre Festival, IE)

12:30 p.m.

LUNCH BREAK

02:00 p.m.

ROUND TABLE 2. Participation and cultural policies : a comparative perspective

Introduction and moderation: Giuliana Ciancio (Be SpectACTive ! BE/IT) and Félix Dupin-Meynard (Université de Montpellier, FR)

Speakers:

– Pedro Costa (Instituto Universitário de Lisboa, PT)

– Leila Jancovich (University of Leeds, UK)

– Hanka Otte (University of Antwerp, NL)

– Niels Righolt (Danish Centre for Arts & Interculture, DK)

– Jaroslava Tomanova (University of Leeds, UK/CZ)

03:45 p.m.

COFFEE BREAK

04:00 p.m.

WORKSHOPS. Formulating a Wish List addressed to policy makers for improving the place and forms of participation in cultural policies

4 groups (2 in English / 2 in French)

05:30 p.m.

CROSSED KEYNOTES AND DEBATE

– Luca dal Pozzolo (Fondazione Fitzcarraldo, IT): Participation and Cultural Policies: a critical position

– Sandrine Teixido (Les Nouveaux Commanditaires / University Toulouse Jean Jaurès, FR): Participation, a last chance for cultural policies?

07:30 p.m.

EVENING AT “Gazette Café” (6 rue Levat, Montpellier)

22st of May 2019

09:30 a.m.

SYNTHESIS OF THE “WISH LISTS” AND RECEPTION BY PUBLIC REPRESENTATIVES

Speakers:

– Representatives of each workshops

– Representative of Creative Europe, European Commission

– Anne-Christine Micheu (Ministry of Culture)

– Fabrice Manuel (Montpellier Méditerranée Métropole)

10:30 a.m.

COFFEE BREAK

10:45 a.m.

ROUND TABLE 3. Participation and cultural sectors: a comparative perspective (roundtable in French / English translation)

Introduction and moderation: Lluís Bonet (University of Barcelona, ES) and Emmanuel Négrier (CEPEL-CNRS, FR)

Speakers:

– Antonella Agnoli (IT): Literature and public libraries

– Laura Guérin, Culture Agency of Nouvelle-Aquitaine (FR): Young audiences

– Sandrine Teixido (FR): Les Nouveaux Commanditaires / Music

– Estelle Zhong Mengual (FR): Contemporary Visual Arts

12:15 p.m.

CONCLUDING KEYNOTE: Loup Wolff (Department of Studies of the Ministry of Culture, FR)

12:45 p.m.

END OF THE CONFERENCE